<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Koulutuksella tukea elintarvikealalle

Edistä kestävää tuotantoa

Vastuullisuutta ja ekologisuutta elintarviketeollisuuteen

Aikuiskouluttaja REDU Edu Oy aloittaa valtakunnallisen koulutuksen elintarviketeollisuusalan työntekijöille. Vastuullinen ja ekologisesti kestävä elintarviketeollisuus -nimisellä koulutuksella tuetaan yhdeltä kantilta työelämän rakennemuutosta elintarvikealalla.

REDU Edun koulutusosio on yksi osa elintarvikealaa tukevasta valtakunnallisesta koulutuspaketista, jota Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa. 

Jotpa myönsi REDU Edulle oman rahallisen pottinsa koulutuksen järjestämiseksi.

Koulutus on yrityksille ja koulutukseen osallistuville työntekijöille ILMAISTA. 

Tiesitkö tätä: Suomessa syömäkelpoista ruokaa haaskataan koko elintarvikeketjussa vuosittain noin 360 miljoonaa kiloa, mikä vastaa 10–15 % tuotetun ruoan määrästä. Tuolla määrällä peittäisi Helsingin Tuomiokirkon. (STT 12.4.2023)

Nimetön malli (28)

Koulutuksen tavoite ja kohderyhmä

REDU Edun koulutuksen ydintavoite on kirkas: sen pitää viedä elintarvikealan yritys uudelle, vastuullisemmalle ja taloudellisesti kannattavammalle tasolle.

Arkisessa työssä yrityksen toiminnassa tulisi jatkossa panostaa: materiaalisäästöihin, hävikin pienentämiseen, vastuullisuuden kertomiseen asiakkaille ja elintarvikkeiden turvallisuuteen.

Kun esimerkiksi kierrätys ja hävikki saadaan haltuun, se säästää euroja.

 • Koulutus on tarkoitettu elintarviketeollisuusalan yrityksissä työskenteleville työntekijöille.
 • Hanke on valtakunnallinen. Toimialat ovat: elintarvike-, liha-, leipomo- ja luonnontuotteet.
 • Myös yritykset, joilla on asiakkaina, hotelleja, ravintoloita, pitopalveluita (HoReCa) ja matkailuala, voivat osallistua.
 • Toteutus vuosien 2023–2024 aikana. Toteutustapa etäyhteys (Teams) ja työntekijöiden työpaikalla.

Arvonlisä nousuun

Elintarvikealan arvoa lisätään koti- ja vientimarkkinoilla laadukkailla ruoka- ja juomatuotteilla sekä tuotteen vastuullisuudesta kertovalla digitaalisella tiedolla. Elintarvikesektori on biotalouden keskeinen osa.

Suomen biotalousstrategiassa tähdätään biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen.

Biotaloudella tarkoitetaan tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja. Samalla kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä paranneltuja tuotteita ja teknologioita.

Koulutuksen sisältö

 • Asiakasymmärrys: Koulutus avaa mahdollisuuden syvälliseen asiakasymmärrykseen. Opit, kuinka vastuullisuus ja ekologinen kestävyys voidaan integroida asiakaslähtöisesti, tarjoten arvoa asiakkaille ja vastaamalla heidän tarpeisiinsa. Opit tuntemaan asiakkaasi paremmin.
 • Palvelumuotoilu: Kokonaisvaltainen käsitys palvelumuotoilun merkityksestä vastuullisuudessa. Opit käytännön esimerkkien kautta, kuinka suunnitella ja kehittää palveluita, jotka edistävät kestävää toimintaa.
 • Ilmastoneutraalius: Käytännön keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Opit hiilijalanjäljen laskennan perusteet ja kestävän energian käytön merkityksen.
 • Hiilijalanjäljen laskeminen: Syventyminen hiilijalanjäljen laskentamenetelmiin ja tuotteen kokonaiskestävyyteen. Ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma huomioon ottaen.
 • Materiaalitehokkuus: Materiaalitehokkaat ratkaisut resurssien säästämiseksi ja jätteiden vähentämiseksi. Toimittajayhteistyön merkitys ja kierrätettävien materiaalien valinta.
 • Vastuullisuudesta viestiminen: Kestävyyden rooli yrityksen maineessa ja brändissä. Tehokkaan viestinnän perusteet ja sosiaalisen median hyödyntäminen.
 • Kestävän toiminnan kaupallistaminen: Kestävyyden merkitys yritykselle: yrityskulttuurin ja brändin rooli, kestävyys osaksi yrityksen tarinaa, kestävyys kilpailuetuna.

   Tule ihmeessä mukaan ILMAISEEN koulutukseen, jonka tulokset näkyvät eittämättä yrityksen viivan alla.

Voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä REDU Edun elintarvikealan asiantuntijaan Hannu Pekkalaan. Yhteystiedot näet alla.

 

Nimetön malli (31)
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan logo

REDU Edu Oy:n Vastuullinen ja ekologisesti kestävä elintarviketeollisuus -koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä ja ilmoittaudu koulutukseen!

 

REDU Edu Oy:n elintarvikealan kouluttaja Hannu Pekkala.

Hannu Pekkala

asiantuntija
hannu.pekkala@redu.fi
040 527 0629

Ota yhteyttä