<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Ammattikuljettajien jatkokoulutukset (JAP)

Suorita ammattipätevyyskoulutukset meillä.

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutukset

REDU Edu tarjoaa lainsäädännön mukaisia pätevyyskoulutuksia joustavasti. Meillä on laaja valikoima kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia ja ammattitaitoiset kouluttajat.

Ammattipätevyyskoulutuksista käytetään monia eri termejä. Ne tarkoittavat silti samaa asiaa. Usein puhutaan esimerkiksi JAPEIsta, direktiivipäivistä, direktiivikoulutuksista, ammattipätevyyskoulutuksista, ammattipätevyyskursseista tai CAP-koulutuksista.

rahtari

Mitä on ammattipätevyyskoulutus?

Ammattipätevyyskoulutukset ovat ammattipätevyyttä ylläpitäviä koulutuksia.

Henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajilta vaaditaan ajoneuvon luokkaa vastaavan ajo-oikeuden lisäksi voimassa oleva ammattipätevyys. Ammattipätevyyttä ylläpidetään suorittamalla mm. muuttuvaa lainsäädäntöä käsitteleviä koulutuksia ja taloudellista ajoa sekä turvallisuutta kehittäviä jatkokoulutuksia.

Ammattipätevyysmerkintä edellyttää 35h koulutusta (5pv x 7h). Ammattipätevyysmerkintä on voimassa 5 vuotta. Nämä niin sanotut direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 5-vuotisjakson aikana, joko osissa tai tiiviimmässä tahdissa, vaikka viikossa.

Kenelle pätevyyskoulutus on?

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Direktiivikoulutusten tarkoituksena on ylläpitää kuljettajien ammattitaitoa jatkuvasti muuttuvassa kuljetusympäristössä ja antaa kuljettajille ajantasaiset tiedot voimassaolevasta lainsäädännöstä.

Alla listatut ammattipätevyyskoulutukset starttaavat kerran kuussa eri paikkakunnilla. Katso koulutuskalenteristamme itsellesi parhaiten sopivat koulutuspäivät ja ilmoittaudu koulutukseen. Klikkaustäpän löydät sivun alaosasta.

Koulutuksen jälkeen suoritustietosi päivitetään REDU Edun toimesta Traficomille. Jos et muista, mitä koulutuksia olet suorittanut ja montako merkintää sinulla on, voit tarkistaa asian Traficomin sivuilta.

Jos osallistut yrittäjänä, ja yrityksestäsi osallistuu useampi henkilö direktiivipäiville, niin voit kysyä myös ryhmähintaa yrityksellesi. Jos haluat lisätietoa jostain muusta kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksesta, ota yhteyttä: redu.edu@redu.fi

bussikuski2

REDU Edu:n ammattipätevyyskoulutukset (JAP)

Tutustu ammattipätevyyskoulutustemme tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan tulevalle kurssille!

REAK, ennakoivan ajon kurssi raskaan liikenteen kuljettajille: 1 ammattipätevyysmerkintä (pakollinen)

REAK, ennakoivan ajon kurssi järjestetään lähi- tai verkkokoulutuksena.

Tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia:

 • välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
 • toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
 • toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet

Opetettavia sisältöjä ei tarjota valmiina omaksuttavina tosiasioina, vaan pikemminkin luonteenomaista opetukselle on se, että yhdessä kouluttajan kanssa etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Haku koulutukseen:

Hae mukaan koulutukseen REDU Edu:n sähköisen koulutuskalenterin kautta tai kuljettajaopetus.fi/reduedu

 

Työturvallisuuskorttikoulutus: Kuljettajana yhteisellä työpaikalla: 1 ammattipätevyysmerkintä (vapaavalintainen)

Tavoitteena on, että:

 • Kuljettaja tuntee Nolla tapaturmaa -periaatteen
 • Kuljettaja tuntee työturvallisuusvastuut
 • Kuljettaja tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
 • Kuljettaja osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
 • Kuljettaja osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja

Koulutus toteutetaan lähi- tai verkkokoulutuksena.

Haku koulutukseen:

Ilmoittautuminen REDU Edu:n koulutuskalenterin kautta tai kuljettajaopetus.fi/reduedu

TE-toimiston asiakkaat voivat ilmoittautua työturvallisuuskorttikoulutukseen TE-toimiston sivuilla, jolloin TE-toimisto maksaa koulutuksen ja kouluttautuja ammattipätevyyden kirjaamismaksun.

Ensiapu EFR: 1 ammattipätevyysmerkintä (vapaavalintainen)

Tavoitteena on opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. 

Kurssilla opetettavia taitoja ovat:

 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Painelu - puhalluselvytys, rintakehän painallukset
 • Painelu - puhalluselvytys, painallukset yhdistettynä puhallukseen
 • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoito
 • Selkärankavamman ensiapu

Valinnaiset taidot:

 • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö (AED)
 • Ensiapuhapen anto

Haku koulutukseen:

Ilmoittautuminen REDU Edu:n koulutuskalenterin kautta tai kuljettajaopetus.fi/reduedu

 

Hygieniapassi: Elintarvikehygienian koulutus ammattikuljettajille: 1 ammattipätevyysmerkintä (vapaavalintainen)

Hygieniapassi on hyödyllinen myös niille ammattikuljettajille, jotka juuri nyt eivät työskentele helposti pilaantuvien, pakkaamattomien elintarvikkeiden parissa. Se on merkki ammattitaidon kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

Hygieniapassikoulutuksen sisältö:

 • Elintarvikehygienia
 • Ruokamyrkytykset ja niiden ehkäiseminen
 • Mikrobiologia
 • Omavalvonta
 • Lainsäädäntö
 • Hygienia (henkilökohtainen, työympäristö, tuote)
 • Tavarankuljetusta koskeva säännöstö
 • Oma toiminta hygieenisesti

Yleinen elintarvikehygienia, eli opittu on sovellettavissa myös teollisuustyöhön, ravintola- ja laitoskeittiöihin ja mm. päiväkodin tai hoivakodin henkilöstölle. Lisäksi tuodaan esiin erityisesti kuljetusalalle tärkeitä näkökulmia.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena.

Haku koulutukseen:

Ilmoittautuminen REDU Edu:n koulutuskalenterin kautta tai kuljettajaopetus.fi/reduedu

 

TE-toimiston asiakkaat voivat ilmoittautua hygieniapassikoulutukseen TE-toimiston sivuilla , jolloin TE-toimisto maksaa koulutuksen ja kouluttautuja ammattipätevyyden kirjaamismaksun.

Ammattikuljettajien asiakaspalvelu ja työhyvinvointi: 1 ammattipätevyysmerkintä (vapaavalintainen)

Koulutuksen tavoitteena on kehittää kuljettajan asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä parantaa kuljettajien valmiuksia työn sujuvoittamiseen:

• Kuljettajan työhyvinvoinnin edistäminen – hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö
• Kuljettajan rakentavan vuorovaikutuksen tukeminen
• Kuljettaja tunnistaa oman toiminnan ja omien ajattelumallien merkityksen sujuvaan yhteistyöhön.

Koulutusohjelma 7h, á 45 minuuttia.

Kohderyhmä:
Ammattikuljettajat. Työkaluja kuljettajan työhyvinvointiin ja sujuvaan työhön Koulutuksesta on mahdollisuus saada kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyteen liittyvä ammattipätevyysmerkintä.

Sisältö:
Kuljettajien työterveys
• Fyysinen terveys
• Psyykkinen terveys ja siitä huolehtiminen
• Itsensä johtaminen

Vuorovaikutus kuljettajan työssä
• Asenteiden merkitys vuorovaikutuksessa
• Miten otan huomioon ja hyödynnän ihmisten erilaisuutta
• Asiakaspalvelu

Yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt osana sujuvaa arkea
• Työpaikan arvot kuljettajan työtehtävissä
• Sisäinen ja ulkoinen viestintä kuljetusyrityksessä ja kuljettajan rooli siinä
• Työyhteisön pelisäännöt: Kuljettajille sovitut työ- ja toimintaohjeet

Haku koulutukseen:

Ilmoittautuminen REDU Edu:n koulutuskalenterin kautta tai kuljettajaopetus.fi/reduedu

 

Näin haet ammattipätevyyskoulutukseen

Katso koulutuskalenteristamme haluamasi koulutuksen ilmoittautumis- ja alkamisajakohdat. REDU Edu järjestää yllä lueteltuja ammattipätevyyskoulutuksia (JAP). Listatut ammattipätevyyskoulutukset starttaavat kerran kuussa eri paikkakunnilla.

TE-toimiston asiakkaat voivat osallistua hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksiin, jolloin koulutus maksaa vain ammattipätevyysmerkinnän kirjaamisen. TE-toimiston työvoimakoulutuksiin haetaan osoitteessa koulutukset.te-palvelut.fi.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

 

REDU Edu Oy:n koulutusassistentti Pirjo Nissilä.

Pirjo Nissilä

koulutusassistentti
pirjo.nissila@redu.fi
040 620 9693

Ota yhteyttä

Hae koulutukseen

Hae mukaan ammattipätevyyskoulutukseen REDU Edu:n sähköisen koulutuskalenterin kautta. Koulutukset alkavat kerran kuussa eri paikkakunnilla.