<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Opi laskemaan yrityksesi hiilijalanjälki

Hiilidioksidipäästöt kuriin metsäkonealalla,
koulutusta alan ammattilaisille

Tutkittua tietoa ja uusia taitoja metsäalan kehityksen eturintamassa! Tätä tarjoaa aikuiskouluttaja REDU Edu Oy hiilinieluihin liittyvissä koulutuksissaan.

Jos työskentelet metsäkonealalla, esimerkiksi metsäkoneyrittäjänä tai metsäkoneenkuljettajana, niin osallistu ihmeessä maksuttomaan koulutukseen,
joka tapahtuu työn ohessa vuosien 2023–2024 aikana. 

Koulutusta järjestetään Suomessa kaikkiaan viidellä eri osa-alueella, joista lappilainen
REDU Edu pureutuu opetuksessaan kahteen: Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälkeen ja
Tiedolla johtamiseen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
Ydinajatuksena on vähentää metsäkoneiden päästöjä ja järkeistää työntekoa.

Tiesithän, että monet pohjoisen suurista puunostajista vaativat jo hiilijalanjälkitietoa metsäkoneyrityksiltä. Koulutuksen johtotähtenä on juuri alan vastuullisuus.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa tätä valtakunnallista
metsäkonealan koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Koulutukset REDU Edu aloitti jo loppuvuodesta 2023 ja ne toteutetaan
vuoden 2024 aikana. Maksuton koulutus metsäkoneenkuljettajille ja metsäkoneyrittäjille tapahtuu heidän työnsä ohessa ja toteutus on pääosin etäyhteydellä.
Koulutettavien määrä on minimissään 30 henkilöä.

ILMOITTAUTUMINEN TÄMÄN SIVUN ALAOSASTA: Raija Palokangas ja Antti Kumpula.

REDU Edu Oy:n pääpaikka on Rovaniemellä.

Metsäkone

Koulutusten kesto, kohderyhmä ja sisältö

1. Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki

(5 x 27 opiskelijatyötuntia)

Kohderyhmä: metsäkoneenkuljettajat ja metsäkoneyrittäjät

Toteutustapa: läsnä- ja hybriditoteutus, johdanto- ja teoriaopetus etänä, pääasiassa metsäkoneyrityksissä ja yrityksen omilla koneilla maastossa.

 Sisältö:

  • Logistinen tehokkuus metsäkoneen käytössä työmaalla.
  • Metsäkoneiden konedatan käyttö
  • Polttoainetaloudellisuus
  • Taloudellinen työtekniikka ja työjärjestys

 

2. Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi

(5 x 27  opiskelijatyötuntia)

Kohderyhmä: metsäkoneyrittäjät

Toteutustapa: Hybridi- ja verkkototeutus

 Sisältö:

  • Metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen
  • Metsäkoneiden konedatan käyttö
  • Logistinen tehokkuus metsäkoneen käytössä työmaalla
  • Polttoainetaloudellisuus
  • Taloudellinen työtekniikka ja työjärjestys 

Jotpan hankkimien koulutusten taustalla on vuonna 2022 uudistettu ilmastolaki, johon on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita koko maankäyttösektorille, johon metsätalouskin kuuluu.

Kemijärveläinen metsäkoneyrittäjä Kimmo Kulojärvi on omistanut aikaa ja vaivaa hiilidioksidipäästöihin perehtymiseen.
 
Haluatko tietää, miten Kimmo on onnistunut vähentämään päästöjä metsäkonealalla? Käy lukemassa lisää ja ota oppia mestarilta.
Klikkaa tästä.

 

Metsäkonealan koulutusesite 2024 huhtikuu
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan logo

REDU Edu Oy:n hiilinielukoulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan  rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja ilmoittaudu

Sinä metsäalan ammattilainen. Jos koulutus kiinnostaa, niin voit ilmoittautua REDU Edun koulutukseen alla olevien yhteystietojen kautta. Klikkaa nimestä tai numerosta, niin linkki avautuu. Samoilta henkilöitä voitte myös kysellä lisätietoa koulutuksista.

REDU Edu Oy:n metsäalan kouluttaja Raija Palokangas.

Raija Palokangas

kouluttaja

raija.palokangas@redu.fi
040 186 1960

REDU Edu Oy:n metsäalan kouluttaja Antti Kumpula.

Antti Kumpula

kouluttaja

antti.kumpula@redu.fi
040 481 3259

Ota yhteyttä