<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Ilmastokestävää metsätalouden opetusta metsätalousalalla työskenteleville

Tutkittua tietoa ja uusia taitoja metsäalan kehityksen eturintamassa! Tätä tarjoaa aikuiskouluttaja REDU Edu Oy hiilinieluihin liittyvissä koulutuksissaan.

Jos työskentelet metsäkonealalla, esimerkiksi metsäkoneyrittäjänä tai metsäkoneenkuljettajana, niin osallistu ihmeessä maksuttomaan koulutukseen, joka tapahtuu työn ohessa. REDU Edu käynnistää alan ammattilaisten opetuksen loppuvuoden aikana. 

Koulutusta järjestetään tämän ja ensi vuoden aikana Suomessa kaikkiaan viidellä eri osa-alueella, joista lappilainen REDU Edu pureutuu opetuksessaan kahteen: Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälkeen ja Tiedolla johtamiseen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa metsätalousalan työntekijöiden koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Jotpa hankkii koulutuksen järjestäjiä eri puolilta maata.

Koulutukset REDU Edu aloittaa loppuvuodesta 2023 ja ne toteutetaan 31.12.2024 mennessä. Maksuttomat koulutukset suoritetaan työn ohessa ja ne toteutetaan pääosin etäyhteydellä. Koulutettavien määrä on minimissään 30 henkilöä.

REDU Edun pääpaikka on Rovaniemellä.

Metsäkone

Koulutusten kesto, kohderyhmä ja sisältö

1. Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki

(5 x 27 opiskelijatyötuntia)

Kohderyhmä: metsäkoneenkuljettajat ja metsäkoneyrittäjät

Toteutustapa: läsnä- ja hybriditoteutus, johdanto- ja teoriaopetus etänä, pääasiassa metsäkoneyrityksissä ja yrityksen omilla koneilla maastossa.

 Sisältö:

  • Logistinen tehokkuus metsäkoneen käytössä työmaalla.
  • Metsäkoneiden konedatan käyttö
  • Polttoainetaloudellisuus
  • Taloudellinen työtekniikka ja työjärjestys

 

2. Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi

(5 x 27  opiskelijatyötuntia)

Kohderyhmä: metsäkoneyrittäjät

Toteutustapa: Hybridi- ja verkkototeutus

 Sisältö:

  • Metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen
  • Metsäkoneiden konedatan käyttö
  • Logistinen tehokkuus metsäkoneen käytössä työmaalla
  • Polttoainetaloudellisuus
  • Taloudellinen työtekniikka ja työjärjestys 

Jotpan hankkimien koulutusten taustalla on vuonna 2022 uudistettu ilmastolaki, johon on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita koko maankäyttösektorille, johon metsätalouskin kuuluu.

 

Tukkikasoja odottamassa kuljetusta.
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan logo

REDU Edu Oy:n hiilinielukoulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan  rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja ilmoittaudu

Sinä metsäalan ammattilainen. Jos koulutus kiinnostaa, niin voit ilmoittautua REDU Edun koulutukseen alla olevien yhteystietojen kautta. Klikkaa nimestä tai numerosta, niin linkki avautuu. Samoilta henkilöitä voitte myös kysellä lisätietoa koulutuksista.

REDU Edu Oy:n metsäalan kouluttaja Raija Palokangas.

Raija Palokangas

kouluttaja

[email protected]
040 186 1960

REDU Edu Oy:n metsäalan kouluttaja Antti Kumpula.

Antti Kumpula

kouluttaja

[email protected]
040 481 3259

Ota yhteyttä