<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hanki matkailualan turvallisuuspassi, Matupa

Työntekijöille perustiedot matkailualan turvallisuusasioista

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus.
Matkailualan turvallisuuspassi antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen.

Safe skiing (1)

Kaikkien turvallisuuden puolesta

Koulutus on tarkoitettu kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville. Matupan tavoitteet ovat asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteiden laadun parantaminen.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutus on päivän kestävä turvallisuuskurssi.

Haasteena erilaiset olosuhteet

Matkailualan työt ovat usein kausiluonteisia ja monimuotoisia. Erilaiset asiakasryhmät, vaihtelevat toimintaympäristöt ja -olosuhteet luovat haasteensa toiminnan turvallisuudelle.

Työntekijä on keskeisessä roolissa varmistamassa, että palvelut ovat asiakkaalle turvallisia läpi koko palveluketjun.

Asiakkaat kohtaavat matkailualalla uusia asioita ja kokemuksia. Rajojen kokeilu on nykyisin ihmisille tyypillistä.

Turvallisuusasioihin perehtyneellä työntekijällä on paremmat valmiudet toimia matkailualan arjen toisinaan haastavissa tilanteissa, asiakasturvallisuuden etulinjassa.

Koulutuksen sisältö

Passikurssi sisältää luentoja, keskusteluja ja ryhmätöitä seuraavista aiheista:

 • turvallisuuden merkitys matkailussa
 • matkailun turvallisuuden erityispiirteet
 • lait ja säännöt
 • omatoiminen riskienhallinta
 • eri toimialojen riskit
 • toiminta hätätilanteessa

Viisi vuotta voimassa olevan matkailualan turvallisuuspassin saa opiskelija, joka on osallistunut päivän kestävälle Matupa-kurssille ja läpäisyt kurssikokeen.

Matupa-koulutuksen kehittämisestä vastaa toimikunta, jossa on edustettuina matkailun ja turvallisuuden keskeisiä toimijoita.

Syyskauden yhdistetyt suomen- ja englanninkieliset koulutuspäivät ovat:
2.9. Kittilässä, 11.9. Sodankylässä, 19.9. Rovaniemellä, 26.9. Inarissa, 7.10. Kuusamossa, 15.10. Rovaniemellä, 28.10. Sodankylässä, 7.11. Kittilässä, 11.11. Inarissa, 21.11. Rovaniemellä.

Haku suomenkielisiin koulutuksiin on avautunut  koulutuskalenterissamme. Ilmoittaudu! Ks. sivun alaosa.

 

safe snowmobiling verkkoon
Safe dog sledding (1)

In English – safety card training

Safety card training is designed to give employees a basic understanding of the concept of safety in tourism and inspire them to improve their own safety skills.

Work in the tourism industry is often seasonal, and job descriptions can be varied. The wide range of different kinds of customers, operating environments and conditions make it more challenging to ensure safety. Employees play a key role in ensuring customers’ safety at all times.

Tourism gives people a way to learn and experience new things. Modern tourists are looking to test their limits. Employees who have been specifically trained to take safety into consideration are better equipped to deal with unexpected circumstances that could put customers’ safety in jeopardy.

Tourism industry safety card training is designed for employees of the hospitality industry, ski resorts, event organisers, amusement parks and festivals, and the course can be completed in a single day. The training is also useful for individuals working in or looking to work in the sports and outdoor industry or in adventure parks and activities. 

Content of the course

The course consists of lectures, seminars and group assignments on the following topics: 

 • the concept of safety in tourism
 • special characteristics of the tourism industry from the perspective of safety
 • laws and regulations
 • proactive risk management
 • sector-specific risks
 • emergency procedures

The tourism industry safety card benefits tourism employees on a daily basis

All tourism industry safety card training courses use the same learning resources: a course leader’s guide and a textbook called Safety for Tourists. The books are available in Finnish, Swedish, English and Russian.

The tourism industry safety card is valid for five years at a time. Obtaining the card requires attending a one-day training course and passing an exam.

Keeping the tourism industry safety card training programme relevant is the responsibility of a special committee consisting of representatives of tourism and safety organisations.

 

Safe vacation uusi (1)-1

Ilmoittautuminen, registration

Voit ilmoittautua koulutukseen koulutuskalenterin kautta. Tiedot alkavista lupa- ja korttikoulutuksista löydät koulutuskalenterista valitsemalla koulutustyypiksi "lyhyt- ja korttikoulutukset".

You can register for the training through the training calendar. Information about upcoming license and certification training can be found in the training calendar by selecting "short and certification training" as the training type.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Got questions? Contact us!

 

REDU Edu Oy:n koulutusassistentti Pirjo Nissilä.

Pirjo Nissilä

koulutusassistentti
pirjo.nissila@redu.fi
040 620 9693

Ota yhteyttä