<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Ensiapu - EFR ja SPR

Suorita ensiapukoulutukset REDU Edussa

Ensiapukurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla.  Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Ensiapu EFR 

EFR kurssit sisältävät aikuisen, lapsen ja vauvan elvytyksen ja ensiaputaidot. Lisäksi sisältöön kuuluu defibrillaattorin käyttö. Kurssit soveltuvat työpaikan ensiapukursseiksi ja mahdollistavat joustavalla toteutustavallaan eri kurssikokonaisuuksien opettamisen yhdessä tai erikseen. 

EFR kurssit rakentavat maallikkoauttajien itseluottamusta hätätilanteessa toiston ja yksinkertaistamisen kautta. 

Lisätietoa SPR:n ensiapukursseista: ensiapukoulutus.fi

EFR kurssivaihtoehdot

  • Hätäensiapukurssi
  • Ammattikuljettajien ensiapukoulutukset 7h
  • Ensiavun jatkotoimenpiteet
  • Lasten ensiavun kurssi
  • Elvytyskurssi
  • Ensiavun kertauskurssi

 

Tumma-asuinen henkilö harjoittelemassa paineluelvytystä ensiapukurssilla.

Ilmoittautuminen 

Voit ilmoittautua koulutukseen koulutuskalenterin kautta. Tiedot alkavista lupa- ja korttikoulutuksista löydät koulutuskalenterista valitsemalla koulutustyypiksi "lyhyt- ja korttikoulutukset".

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

 

REDU Edu Oy:n koulutusassistentti Pirjo Nissilä.

Pirjo Nissilä

koulutusassistentti
pirjo.nissila@redu.fi
040 620 9693

Ota yhteyttä