<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Kone- ja metalliala

Ala, jolla töitä riittää ja palkkakin pistää hymyilemään

Kone- ja metalliala kutsuu sinua töihin!

Lapissa kone- ja metallialalla valmistetaan muun muassa moottorikelkkoja, koneiden ja siltojen osia, runkorakenteita perävaunuihin ja rakennusten teräsrunkoja. Koneistaja - tutummin sorvaaja, asentaja ja levyseppähitsaaja löytää Lapin alueelta hyvin töitä. Palkka määräytyy työn vaativuuden mukaan. Kone- ja metalliala sopii sinulle, jos olet käytännönläheinen ja pidät käsillä tekemisestä. 

Tuomas3-2

Mitä koulutuksia on tarjolla?

Aikuiskouluttaja REDU Edu tarjoaa sinulle kone- ja metallialan syventäviä- ja täydentäviä opintokokonaisuuksia. Halusit sitten hankkia lisäosaamista tai päivittää osaamistasi.

Hae REDU Eduun täsmäkoulutukseen ja lähdet varmana töihin! Muista myös rekrykoulutuksen mahdollisuus.

Tarjolla olevat konealan ja metallialan koulutukset: 

 

 

 

Millaisiin työtehtäviin on mahdollista työllistyä?

Koneistaja, asentaja ja levyseppähitsaaja löytää Lapin alueelta hyvin töitä konepajoilta tai teollisuudesta. Kone- ja metallialan tuotteiden valmistuksessa käytetään hyväksi kehittyneitä, osittain tai kokonaan automatisoituja CNC-tuotantomenetelmiä.

Osavalmistuksen keskeisiä menetelmiä ovat koneistus, hitsaus ja levytyöt. Osavalmistetut tuotteet muodostavat yhdessä koneen kokonaisuuden. Esimerkiksi laakerit, moottorit ja anturoinnit muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden asennus, kunnossapito sekä huolto vaativat koneasentajan osaamista.

Käymällä kone- ja metallialan syventävän koulutuksen, sinulla on paremmat mahdollisuudet työllistyä alalle haluamiisi tehtäviin.

TUOMAS PELTOLA (kuvissa) innostui testaamaan osaamistaan ja täydentämään taitojaan Hitsauksen perusteet -koulutuksessa. Lue miten Tuomas hyötyy koulutuksesta. Tässä linkki.

Tuomas2-1

Haettavissa olevat kone- ja metallialan koulutukset

REDU Edu Oy järjestää koulutuksia työvoimakoulutuksena yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa.
Koulutukseen haetaan osoitteessa koulutukset.te-palvelut.fi

Koulutuksen kesto määritellään opiskelijakohtaisesti osaamisen ja koulutustarpeen mukaan. Koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa, oppisopimuksella tai osaamisen riittäessä työllistyä alalle. 

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu työttömille hitsaajille, joilla on soveltuvuus koulutukseen ja alan töihin, sekä joiden työllistymistä edistää hitsaajan pätevöitymiskoulutuksen ja pätevyyskokeen suorittaminen.

Pääsyvaatimuksena on hitsausalan koulutus ja VAHVA hitsausalan kokemus. Edellytetään myös alan töissä vaadittavaa hyvää terveydentilaa.

Tavoitteena on suorittaa ja saada voimaan SFS-EN ISO 9606-1 mukainen hitsaajan pätevyys pätevöitymistarpeen mukaisesti. Koulutuksen aikana opiskelija voi suorittaa maksimissaan kaksi pätevyyskoetta.

Koulutuksen sisältö määräytyy henkilökohtaisesti hitsaajan oman pätevöitymistarpeen mukaisesti.

Lisätietoja mahdollisista pätevyyskokeista saa soittamalla Olli Keränen p. 040 193 6645 tai olli.keranen@redu.fi.

Haku koulutukseen:

TE-toimiston sivuilta osoitteessa koulutukset.te-palvelut.fi. Kaikki alkavat koulutukset löytyvät REDUn koulutuskalenterista. 

Hitsauksen perusteet

Perehdy hitsauksen jaloon taitoon tai päivitä ammattitaitoasi! Sinun ei tarvitse olla alan ammattilainen osallistuaksesi tähän Hitsauksen perusteet -koulutukseen. Kynnys on matala.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville Lapin TE-toimiston tai Rovaniemen kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.

Mikäli sinulla on aiempaa kokemusta, se on hyödyksi, muttei välttämätöntä. Tämä koulutus tarjoaa loistavan tilaisuuden hankkia uusia taitoja ja lisätä työllistymismahdollisuuksia!

60 päivää

Koulutus kestää 60 päivää, joka koostuu 30 päivän tietopuolisesta lähiopetuksesta ja 30 päivää kestävästä työssäoppimisjaksosta yrityksissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö ja harjoitteet muodostuvat halutun osaamisalan ja hitsausmenetelmän mukaan esim. rakennusala, autokorjaamo, konepaja, kunnossapito, lvi-ala.

Tätä kaikkea on tarjolla:

- koulutuksessa käydään läpi yleisimmät hitsausmenetelmät, MIG/MAG-hitsaus, puikkohitsaus, TIG-hitsaus ja tehdään runsaasti niihin liittyvää käytännön harjoituksia
- pieni-, levy- ja putkihitsausharjoituksia
- suoritustekniikoiden perusteet, hitsausasennot
- materiaalioppi ja lisäaineiden valinta
- metallin leikkaaminen: plasma- ja polttoleikkaus
- metallin muokkaus ja muovausmenetelmät
- piirroitus
- teknisten piirustusten tulkinta, hitsausohjeet
- laatu ja hitsausvirheet
- hitsaajan työturvallisuus, asiakastyö, tuotteen valmistaminen
- eri korttikoulutukset

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA ANTAA: Tero Kontiainen puh. 040 710 6771, tero.kontiainen@redu.fi

Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus

Metallialan jatko- ja täydennyskoulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle konetekniikan alan syventävää ja täydentävää oppia opiskelijan yksilöllisen tarpeen ja osaamisalan mukaan. Esimerkiksi koneistus, CNC-koneistus, CAM-ohjelmointi, hitsaus- ja levytyöt.

Sisältö

Tarvittavat harjoitteet ja koulutuksen sisältö laaditaan kouluttajan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Myös työelämän tarpeet otetaan huomioon koulutussisältöä suunniteltaessa. Tavoitteena on osaamisen päivittäminen ja täydentäminen sekä työllistyminen sen myötä alalle.

Koulutuksen sisältöön voidaan soveltaen hyödyntää Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnon osia. Esimerkiksi koneistus, hitsaus- ja levytyöt, CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä, 3D-valmistusmenetelmien käyttö.

Kenelle?

Koulutukseen voi hakeutua alan perustutkinnon tai tutkinnonosan suorittaneet tai alan työkokemusta ja osaamista omaavat henkilöt, jotka omaavat reipasta asennetta ja oma-aloitteisuutta. Myös konetekniikan tutustumiskoulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Koulutus ei ole tutkintotavoitteinen.

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville täysi-ikäisille työnhakijoille.

Koulutus aloitetaan enintään 10 pv pituisella orientaatiojaksolla, jonka jälkeen oppilaalle tehdään HOKS.

Koulutus on myös mahdollista päättää tämän jakson jälkeen, jos esimerkiksi todetaan, ettei sillä saavuteta asioita, jotka kehittävät henkilön osaamista tai edesauttavat työllistymistä tai, jos ala ei ole henkilölle soveltuva.

Oikeus lomaan

Jos koulutukseen hakeudutaan jatkokoulutuksena Konetekniikan tutustumiskoulutuksesta, niin orientaatiojaksoa ei välttämättä tarvita. HOKS tehdään opiskelijan kanssa ennen kyseisen koulutuksen päättymistä.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja työssäoppimisjaksolla, jonka tulisi olla noin puolet koulutuksen kokonaisajasta.
Pitkässä koulutuskokonaisuudessa, 120 pv opiskelijalla on oikeus viiden päivän lomajaksoon.

Koulutuksessa suoritetaan alan tarvittavat korttikoulutukset.

Haku koulutukseen

TE-toimiston sivuilta osoitteessa koulutukset.te-palvelut.fi. Kaikki alkavat koulutukset löytyvät REDUn koulutuskalenterista. 

Näin haet koulutukseen

Kone- ja metallialan koulutukset ovat työvoimakoulutusta, joten koulutuksiin haetaan TE-toimiston sivujen kautta. Hae valitsemaasi koulutukseen osoitteessa
koulutukset.te-palvelut.fi 

Valitsemme hakijat haastattelun ja hakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Kutsumme sinut haastatteluun erikseen. Selvitä tarkasti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja millasta lisäosaamista mahdollisesti tarvitset.


Huom! Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, kulukorvausta ja mahdollista korotettua etuuden osaa.

syd-mills-sPl7FgBalxI-unsplash

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

eija_pahtakari_968x647

Eija Pahtakari

koulutuskoordinaattori

eija.pahtakari@redu.fi
040 352 1440

Kone- ja metallialan kouluttaja Tero Kontiainen.

Tero Kontiainen

kouluttaja

tero.kontiainen@redu.fi
040 710 6771 

Ota yhteyttä