<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Kiinnostus geologiaan vei Jukan mukanaan opiskelemaan malminetsijäksi

“Harvemmin opiskellessa pääsee opettelemaan nokipannukahvien tekoa ja mönkijällä ajoa,” malminetsijäopiskelija Jukka naurahtaa. Malminetsijän uralle -koulutus on sisällöltään todellakin monipuolinen.

“Tälle alalle minun olisi pitänyt hakeutua jo ajat sitten. Tämä on minun juttuni,” pohtii Jukka Pulkkinen. Jukka suorittaa parhaillaan Malminetsijän uralle -koulutusta REDU Edu:lla. Aiemmin hän työskenteli terveysteknologia yrityksessä tuotekehittäjänä, joka oli hänen mukaansa lähinnä toimistotyötä. Entinen työura sai jäädä taakse, kun Jukka törmäsi vuorotteluvapaan aikana TE-toimiston sivuilla ilmoitukseen malminetsijän koulutuksesta.

“Olin jo hetken aikaa pohtinut, voisinko tehdä työurallani vielä jotain muuta. Nähtyäni ilmoituksen tästä koulutuksesta, hain heti. Sain tiedon koulutukseen pääsystä ennen vuorotteluvapaani loppua ja päätin lähteä Helsingistä Rovaniemelle opiskelemaan.”

Sokli vierailu
Kuva: Opiskelijat vierailulla Sokli Oy:n tiloissa ja työmailla.

Koulutuksessa opittu kaikkea geologian perusteista aina nokipannukahvien keittämiseen

Jukka kiinnostui geologiasta viime kesänä, kun hän liittyi Lapin Kullankaivajiin ja vietti koko kesän etsimällä kultaa maaperästä. Hän on käynyt useasti vaeltamassa Lapin erämaassa, joten työ luonnon keskellä sopii hänelle hyvin. Jukka kertoo yllättyneensä Malminetsijä-koulutuksen monipuolisuudesta, sillä hän on päässyt oppimaan asioita geotekniikasta, geologiasta ja tutustunut geoteknikon tehtäviin.

Maankamaran analysoinnin lisäksi opiskelijat ovat tutkineet GTK:n karttoja ja opetelleet havainnoimaan, mistä maaston kohdista esiintymiä mahdollisesti löytyisi. Jukan mukaan opinnot ovat tähän asti sujuneet hyvin ja opettajat ovat olleet erittäin ammattitaitoisia.

“Olemme opiskelleet esimerkiksi kivien syntyprosessia ja keskustelleet paljon maankamarasta ja käyneet läpi geologian perusteita. Opettajien lisäksi meillä on käynyt ulkopuolisia alan asiantuntijoita opettamassa meitä,” Jukka kuvailee opintojen sisältöä.

“Kaiken kivien ja karttojen tutkimisen lisäksi olemme opetelleet myös nokipannukahvien keittämistä ja mönkijällä ajoa. Nekin ovat malminetsijälle tarpeellisia taitoja, kun maastossa kuitenkin työskennellään!” Jukka naurahtaa.

 

“Olin jo hetken aikaa pohtinut, voisinko tehdä työurallani vielä jotain muuta. Nähtyäni ilmoituksen tästä koulutuksesta, hain heti. Sain tiedon koulutukseen pääsystä ennen vuorotteluvapaani loppua ja päätin lähteä Helsingistä Rovaniemelle opiskelemaan.”

Opitut taidot käytäntöön työssäoppimisjaksolla  

Reilut kaksi kuukautta kestänyt koulutuksen teoriajakso on Jukan ja hänen opiskelukavereiden osalta pian paketissa. Koululla vietettyjen lähipäivien jälkeen alkamassa on työssäoppimisjakso. Jukka suuntaa itse Sodankylään harjoittelemaan ja syventämään opittuja taitoja käytännössä. Moni muu hänen kurssilaisistaan lähtee myös Sodankylään, mutta osa suorittaa harjoittelunsa muun muassa Keski-Suomessa ja eteläisin Lopella asti. 

“Pääsemme työssäoppimisjaksolla syventämään laitetuntemustamme tekemällä asioita ammattilaisten mukana käytännössä. Tutustumme myös paikallisiin yrityksiin ja heidän toimintatapoihin,” Jukka kertoo työssäoppimisen sisällöstä.

Talviaika on malminetsijöiden sesonki. Malminetsijät liikkuvat talvella pääsääntöisesti hiihtäen ja mahdollisuuksien mukaan moottorikelkoilla. Jukka kertoo, että hän työskentelee työssäoppimisjaksolla noin 10-12 tuntia päivässä viikon ajan ja pitää on sitten viikon vapaalla. 

Tulevaisuuden työnäkymät ovat valoisat

Malminetsijöille on luvassa paljon töitä ja nyt on juuri oikea aika kouluttautua alalle. Maailmalla on pulaa eri mineraaleista, joita tarvitaan jatkuvasti yhä enemmän. Kaivostoimintaa halutaan siirtää yhä enemmän omalle maalle ja lupaavia löydöksiä on jo tehty sekä Ruotsissa että Suomessa.

Jukka kertoo, että malminetsijän opinnot antavat laajat valmiudet työskennellä erilaisissa työtehtävissä aina toimistohommista maastossa tehtävään työhön, kuten näytteiden ottamiseen ja valvontatehtäviin kairausaluelle. “Malminetsijät valvovat kairaajien työtä varmistamalla, että kairaukset tehdään oikeissa paikoissa,” Jukka valaisee.

“Uskon viihtyväni alalla vielä kymmenenkin vuoden päästä. Kaivoksen perustaminen on vuosia, jopa 15 vuotta, pitkä projekti. On mielenkiintoista olla mukana koko kaivoksen syntyprosessin ajan muun muassa tutkimalla maaperää,” Jukka kertoo. Hän on päättänyt lähteä kokeilemaan siipiään alalla pitkän toimistossa vietetyn työuran jälkeen. “Tämä on minulle unelmahomma. Saan tehdä harrastuksesta ammatin,” Jukka summaa.

Malminetsijän koulutus sisältää monipuolisesti eri taitojen opettelua

REDU Edu:n kouluttaja Jari Mulari kertoo Malminetsijän uralle -koulutuksen kestävän yhteensä 100 päivää, joista teoriapainotteista opiskelua on 60 päivää ja loput suoritetaan työssäoppien alan yrityksessä. Koulutus rakentuu muun muassa seuraavien aiheiden ympärille: geologian, malminetsinnän ja maastotyön perusteet, erilaisten maastoajoneuvojen ja työvälineiden käytön opettelu, työssä tarvittavien lupa- ja korttikoulutusten suorittaminen ja näytteiden käsittelyyn liittyvät tehtävät. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät vierailuja ja tutustumiskäyntejä kaivoksilla, malminetsintätyömailla ja näytevarastoilla eli "loggaustiloissa".

"Vierailukäynnit ovat olleet oikein tykättyjä. Opiskelijat ovat saaneet kontaktoitua yrityksiä ja sitä kautta hankkineet itselleen työssäoppimispaikan," Mulari sanoo. "Opiskelijat pääsevät suorittamaan myös viikon kestävän pyöräkuormaajan ja kaivinkoneen käyttökoulutuksen."


malminetsijäksi

Haluatko malminetsijäksi?

Seuraava Malminetsijän uralle -koulutus alkaa tammikuussa 2023. Haku koulutukseen on parhaillaan käynnissä! 

Klikkaa itsesi TE-toimiston sivuille tästä linkistä ja täytä hakemuksesi 26.12.2022 mennessä.