<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Kouluttaudu vihreän siirtymän asiantuntijaksi – ota projektiosaaminen vahvuudeksi

Puhdasta energiaa ja teollisuutta. Kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Tätä kaikkea on vihreä siirtymä, jota kohti Lapin maakunta kulkee etukenossa. Aikuiskouluttaja REDU Edu Oy on tässä "taistossa" mukana tarjoten vihreän siirtymän asiantuntijoiden kouluttamista yrityksiin. Elokuussa alkavan koulutuksen kärki on projektiosaamisessa.

Elokuun 5. päivä alkava REDU Edu Oy:n Vihreän siirtymän asiantuntijakoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä lappilaiseen yritykseen kehittämään toiminnassa vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä.
 
Koulutuksessa painotetaan erityisesti projektiosaamista. Tavoitteena on, että koulutettavat työllistyvät yrityksiin.
 
Blogi Vihreä siirtymä vety
 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille, joilla on soveltuva koulutustausta tai sopivaa työkokemusta. Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi tutkintopohjainen: yliopisto / AMK / AT / EAT.

Koulutus toteutetaan KEKO-koulutuksena, joka on yritysten kehittämiskoulutusta. Siinä sekä yritys että koulutukseen osallistuja saavat itselleen tarvittavaa osaamista. 

Koulutuksen tietopuolinen osio

 • Koulutuksen avaus, toiminta työyhteisössä 
 • Organisaatioiden toimintatavat, toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, yritysvierailut 
 • Sosiaalinen vastuullisuus

Kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus 

 • Vähähiilisyys ja kestävä kehitys
 • Organisaation kestävän kehityksen kartoitus vähähiilisyysnäkökulmasta
 • Organisaation hiilijalanjäljen laskenta
 • Materiaalitehokkuuden kehittäminen
 • Hiilijalanjäljen laskenta kehittämisprojektina

Projektinhallinta ja projektinjohtaminen kestävän kehityksen hankkeissa 

 • Lupamenettelyt ja lainsäädäntö
 • ympäristölupaprosessi (ympäristö- ja vesilait)
 • YVA- ja SVA-menettelyt
 • Kaivos- ja maa-aineslaki
 • Vastuullinen toiminta
 • Projektien rahoitus, luvitus ja eteneminen

 Viestintä ja maineen hallinta 

 • Sidosryhmien tunnistaminen
 • Vastuullisuudesta viestiminen

Yhteensä 25 – 35 pv tarkentuu osallistujien taustan mukaan


Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu tietopuolisesta opetuksesta ja työharjoittelujaksosta sinulle soveltuvassa yrityksessä. Eduksi katsomme, jos sinulla on jo harjoittelupaikka tiedossa.

Mukaan otetaan 6-8 yritystä ja saman verran opiskelijoita. Haku päättyy 1.7.2024 ja koulutus alkaa 5.8.

Tässä linkki TE-palveluiden sivulle, josta voit hakea koulutukseen.

 

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä

REDU Edu Oy, vihreän siirtymän asiantuntija Teemu Saralampi, teemu.saralampi@redu.fi, 040 754 5853

Loma-aikana 24.6.–26.7.
V
oit tiedustella vihreän siirtymän koulutuksesta kouluttaja Marko Tapiolta 040 626 8063, marko.tapio@redu.fi