<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Valmennuksesta eväitä, innostusta ja ymmärrystä omaan sekä toisten työhön

Rovaniemeläinen koulutusyhtiö REDU Edu Oy järjestää kunnissa ja eri organisaatioissa esihenkilö, johtamis- ja työyhteisövalmennusta. "Valmennus on osoittanut, että kun voimavaroja suunnataan henkilöstöön, niin se sitouttaa. Se myös  motivoi niin, että työntekijöiden työtyytyväisyys, tulos ja suorituskyky kasvavat." 

Tätä mieltä on REDU Edu Oy:n asiantuntijaa, palvelupäällikkö Henna Poikajärvi. Hänellä on pitkä kokemus valmennuksista. Poikajärvi muistuttaa, että työelämä on nyt melkoisessa murroksessa.

"Jaksamiseen, ajankäyttöön ja työhyvinvointiin tarvitaan työkaluja ja niitä me täällä REDU Edussa osaamme teille antaa."

"Jos te nyt siellä kunnissa tai eri organisaatioissa mietitte, mihin hankebudjetin euroja pistäisi, niin ne kannattaa ehdottomasti suunnata työyhteisövalmennukseen", Poikajärvi toteaa.

Viime vuosina REDU Edu Oy on valmentanut työyhteisöjä niin kuntatasolla kuin kaupallisellakin puolella. Asiakaskokemukset ovat olleet kiitettäviä. Tässä pikakommentteja:

Marjo Hautala, Posion kunta: Monesti meillä on työpaikoilla epämääräinen kuva toisen työtehtävistä ja vastuista, joten yhteen kokoontuminen ja asioiden avaaminen tuo uudenlaista ymmärrystä jokaiselle.

Annukka Paksuniemi, Hullu Poro, Levi: Meidän yrityksemme esihenkilöt saivat eväitä ja innostusta esihenkilökoulutuksesta. En luule, vaan uskon, että tällaiset koulutukset parantavat työhyvinvointia.

"Monille ihan uusia juttuja"

Marjo Hautala työskentelee Posion kunnassa varhaiskasvatuspäällikkönä. REDU Edu Oy:n parin vuoden valmennussuhde Posion kunnan kanssa päättyi viime vuonna. Valmennukseen osallistuivat niin työntekijät kuin esihenkilötkin.

Marjo Hautala korostaa työyhteisövalmennuksen tärkeyttä ja, että sitä järjestetään kunnissa. 

"Koulutuksessa nostettiin esille tärkeitä työhön liittyviä asioita ja niitä käsiteltiin myös teorian kautta. Nämä asiat voivat olla monelle ihan uusia, joten on tärkeää nostaa niitä esille. Teoriatieto tukee käytännön työtä", hän arvioi.

Valmennus Henna ja Maria

Henna Poikajärvi ja Maria Kianen vastaavat esihenkilö-, johtamis- ja työyhteisövalmennuksista koulutusyhtiö REDU Edu Oy:ssä.

 

"Itse jäin erään koulutuskerran jälkeen pohtimaan moninaisuuden johtamista. Lähinnä sitä, osaanko antaa työntekijöilleni vastuuta niistä asioista, joissa heillä on taitoa ja osaamista."

"Esihenkilötehtävässä työyhteisössä suurimpia haasteita ovat viestintään liittyvät asiat. Joudun koko ajan miettimään sitä, millä tavalla viestin asioista työntekijöille, jotta kaikilla on sama, ajantasainen tieto asioista. Itse olen päätynyt viikkotiedotteen lähettämiseen", Hautala kertoo.

"Kaikkien ääni kuuluviin"

Luuletko, että tällaiset valmennukset parantavat työhyvinvointia esimerkiksi juuri omassa kunnassasi?

"Kaikki koulutus on aina hyväksi. Tässä valmennuksessa kaikki työntekijäryhmät pääsivät ääneen, joten uskon, että toisen työntekijän kuuleminen ja hänen näkökulmansa ymmärtäminen auttavat luomaan parempaa työilmapiiriä työpaikalla", Marjo Hautala sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että työhyvinvoinnin parantaminen on loppumaton tehtävä ja, vaikka siihen voimme vaikuttaa jokainen itse, niin koulutus antaa siihen työkaluja.

Marjo Hautala koki hyväksi sen, että valmennukseen pääsivät osallistumaan kaikki työntekijäryhmät.

"Silloin jokaisella on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön asioihin ja saada äänensä kuuluviin."

"Johtamisanalyysi oli avaava"

Annukka Paksuniemi on henkilöstöjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hullu Poro Oy:ssä. Kittilän Levillä REDU Edu Oy toteutti matkailu- ja ravintola-alalla esihenkilökoulutuksen syyskaudella 2023.

Annukka Paksuniemi sanoo suoraan, että esihenkilökoulutukselle oli kysyntää ja se koettiin erittäin positiivisena. Johtamis- ja henkilöanalyysiä hän piti oivallisena – se avasi asioita paljon.

"Meitä on erilaisia persoonia ja testi auttaa ymmärtämään omaa ja muiden käyttäytymistä."

Esihenkilöt ovat Paksuniemen mukaan avainasemassa kausiluonteisessa työpaikassa.

"Työntekijät vaihtuvat ja uusia tulee joka sesongille. Yrityksen operatiiviselle toiminnalle on tärkeää, että perehdytys- ja uusien opastaminen onnistuu."

"Esihenkilökoulutus avasi työyhteisöongelmia ja haasteita ja antoi eväitä omaan työssäjaksamiseen," Paksuniemi puntaroi.

Hän kokee, että vastaaville koulutuksille on tarvetta jatkossakin. Ajankohtana talvisesongin alku on hänestä loistava.

"Koulutuksen vaikutukset esihenkilöiden innostuksen kautta ovat vaikuttaneet ja näkyneet arjen työssä koko työyhteisössä positiivisella tavalla", Annukka Paksuniemi toteaa.

 

työyhteisövalmennusKäytännönläheistä valmennusta

REDU Edu Oy:n esihenkilö-, johtamis- ja työyhteisövalmennukset ovat voimavaralähtöisiä, positiivisia, käytännönläheisiä ja osallistavia.

Tavoitteena on, että työyhteisössä ihmiset pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla johtamaan itseään, työskentelemään yhteistyössä ja innostumaan työstään sekä saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti ja tuottavasti.

Valmennuksissa saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla  esimerkiksi esihenkilötyössäsi löydät työntekijöiden osaamiset ja vahvuudet, johdat paremmin itseäsi sekä henkilöstöäsi ja saat kehittämisen luontevaksi osaksi arkeasi.

Kehittämisen tulee näkyä organisaation jokaisella tasolla, myös asiakkaille ja sidosryhmille.

Jos koet, että työllemme on tilausta teillä, niin ota meihin yhteyttä! Räätälöimme tarpeisiinne sopivan valmennuskokonaisuuden.

Asiantuntija, palvelupäällikkö Henna Poikajärvi 040 485 8249, henna.poikajarvi@redu.fi

HRD-asiantuntija Maria Kianen 040 668 8396, maria.kianen@redu.fi

 

 

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Henna Poikajärvi
Asiantuntija, palvelupäällikkö
040 485 8249
henna.poikajarvi@redu.fi