<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

REDU Edu etsii osaajia yrityksille ulkomailta

Työntekijöiden etsiminen ulkomailta teknologiateollisuuden yritysten tarpeisiin on nyt totta Lapissakin. Lappilainen aikuiskouluttaja REDU Edu Oy on valmis hakemaan yritysrekrytointeihin osaajia maan rajojen ulkopuolelta, tarvittaessa kouluttamaan ja näin helpottamaan työntekijäpulasta kärsivien alojen tilannetta. 

Rovaniemellä pääpaikkaansa pitävän REDU Edun toimitusjohtaja Kari Rekilä tunnistaa nykytilanteen erityisen hyvin. Teollisuusalojen osaajapula näkyy myös Lapissa ja tulevaisuudessa yhä enemmän.

"Teknologiateollisuuteen liittyviltä aloilta kuten esimerkiksi kone- ja metalliteollisuudesta opiskelijoita kyllä valmistuu, mutta määrä ei riitä", sanoo Rekilä. Määrien pienuus johtaa siihen, etteivät yritykset  saa riittävästi päteviä hakijoita avoinna oleviin työpaikkoihin. Lisäksi eläköityminen vie vauhdilla osaajia pois alalta.

Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus (kaivosala), suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Näihin toimialoihin liittyviä yrityksiä on myös pohjoisessa.

Kasvava osaajapula ja työntekijöiden hakeminen ulkomailta on tuttua hoiva-alalta, mutta nyt yhä enenevässä määrin myös teollisuuden toimialoilla. Euroopan laajuinen pula pakottaa yrityksiä rekrytoimaan osaajia kaukomaita myöten esimerkiksi Intiasta tai Filippiineiltä, johon viimeksi turvautui Kainuussa toimiva junanvaunuja ja raitiovaunuja valmistava Škoda Transtech. Yhtiön 650 työntekijän joukossa on jo nyt 15 eri kansallisuutta. 

Myös Lapin kauppakamarin tuoreessa raportissa todetaan työvoimapulan olevan teollisuudelle yksi suurimpia haasteita Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa. Työperäisen maahanmuuton lisääminen on väistämätöntä.

cnc_sorvaus1

Työperäinen maahanmuutto ja sen vauhdittaminen on osa Suomen hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, asettautuminen, integroituminen ja osaamisen hyödyntäminen vaativat työ- ja elinkeinoministeriön mukaan valtion, kaupunkien, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Jos eri toimijoiden palvelut eivät toimi saumattomasti yhteen, osaajat eivät joko tule tai jää maahan.

"Osaajatarve kymmenissä tuhansissa" 

Lappilaisista kouluttajista osaajien hankintaan lähti innolla mukaan aikuiskoulutusta tarjoava REDU Edu Oy. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat EU- ja ETA-maissa asuvat kansainväliset työntekijät eli osaajat, joilla on työnantajien osaamisprofiileihin osuvaa taustaa. REDU Edulla on valmiudet myös kouluttaa Lappiin tulevia työntekijöitä.

Työntekijöitä tarvitsevat yritykset määrittävät tapauskohtaisesti rekrytoitaville osaajille asetettavat osaamisvaatimukset, jotka testataan jo lähtömaassa. Lähtömaan koulutus pitää sisällään myös kielikoulutusta.

Koulutuspalvelua tarvitaan kysynnän mukaan. Arvio rekrytoitavasta kohderyhmän määrästä liikkuu 200-300 henkilössä per vuosi 15 ELY-keskuksen alueella Suomessa. Toimitusjohtaja Kari Rekilä uskoo luvun olevan aivan liian alhainen.

"Teknologiateollisuuskin arvioi tarpeen olevan kymmenissä tuhansissa. Poistuma työelämästä on sen verran suurta", hän toteaa.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös töihin tulevien perheisiin eli puolisoille tarjotaan tukipakettia, joka edistää koko perheen valmiuksia muuttaa Suomeen ja sujuvoittaa asettautumista uuteen kotimaahan. Valmennusta on myös rekrytoitavan henkilön työpaikalla.

Kansainvälisessä rekrytoinnissa  käytetään sekä yritysten että yhteiskunnan rahaa ELY-keskusten kautta. Projektin hankintayksikkönä toimii Pohjois-Savon ELY-keskus ja tilaajina ELY-keskukset Lapista Uudellemaalle.

Yhteydenotot

REDU Edun toimitusjohtaja Kari Rekilä 0400 374 668, kari.rekila@redu.fi

Tietoja - Työ- ja elinkeinoministeriö - Tuottajat avoindata.fiTiedotteet | Lapin ELY-keskus