<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Kulttuurinen moninaisuus työyhteisössä -koulutus avartaa tietämystäsi

Monikulttuurisia työyhteisöjä on Lapissa entistä enemmän ja määrä kasvaa koko ajan,  oltiinpa sitten päiväkodissa, koulussa, kasvatus-, ohjaus- tai hoitotyössä. Tule koulutusyhtiö REDU Edu Oy:n koulutukseen kasvattamaan tietämystä ja ymmärrystä eri kulttuureista.

Tietämys vähentää väärinymmärrysten riskiä ja lisää myös työtyytyväisyyttä työyhteisössä.

Järjestämme Kulttuurinen moninaisuus -koulutusta lähiopetuksena Rovaniemellä, ja etänä Teamsin välityksellä.

Koulutus käynnistyy toukokuussa. Koulutuspäivän pituus on 4 tuntia.

REDU Edu Oy:n Kulttuurinen moninaisuus -koulutuksessa toimii kouluttajana maahanmuuttajien kanssa pitkään työskennellyt kasvatustieteen maisteri, kotoutumiskouluttaja Johanna Käsmä.

ALLA koulutusesite ja sivun lopussa vielä koulutuksen sisältötietoa sekä ilmoittautumislinkit. Ole hyvä!

Kopio Esite Kulttuurinen moninaisuus -koulutus

Kuva Esite Kulttuurinen moninaisuus 2. sivuTavoite & keinot

Työpaikoilla yhä useammat työntekijät ja asiakkaat ovat monikielisiä ja tulevat erilaisista kulttuureista. Lapissakin liki 20 paikkakunnalla on vieraskielisiä asukkaita.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen avulla pyritään kehittämään uusia työtapoja, parantamaan viestintätaitoja monikulttuurisessa ympäristössä, lisäämään toisia kunnioittavia vuorovaikutustaitoja sekä ennakoimaan työelämän tilanteita.

Näiden keinojen avulla voidaan parantaa asiakaspalvelua, lisätä työtyytyväisyyttä työyhteisössä ja vähentää väärinymmärrysten riskiä.

Koulutuksen kohderyhmät

 • Kuntien työntekijät, joilla on vieraskielisiä asiakkaita
 • Päiväkodit, joissa on monikulttuurisia perheitä asiakkaina
 • Koulut, joissa on maahanmuuttajataustaisia oppilaita
 • Työnantajat, joilla on vieraskielisiä työntekijöitä
 • Yritykset, joilla on ulkomaalaisia asiakkaita

Koulutuksen sisältö

 • Kulttuurin määritelmä
 • Kulttuuri-identiteetti
 • Kulttuurinen monimuotoisuus
 • Kulttuurit ja viestintä
 • Selkokieli työelämässä
 • Ohjelmaa voidaan muokata kohderyhmän tarpeiden mukaan

Koulutuspäivät, kesto ja hinta

Koulutusta järjestetään seuraavina päivinä:

Tervetuloa koulutukseen!

 

Heräsikö koulutuksesta kysyttävää? Ota yhteyttä!

Eija Pahakari
Koulutuskoordinaattori
040 352 1440
eija.pahtakari@redu.fi